Homepage
Het doel van deze site
Waarom?

ABP tot 01.01.1996
Pensioenreglement

ABP Wet Privatisering

ABP vanaf 01.01.1996
Pensioenreglement

AMP tot en met 31.12.2000

NP Reglement Militairen

DGA Eigen Beheer
Regeling 23.12.1994
Voorwaardenbesluit

Eindloon
Art 8 lid 3 of art 8 lid 2

Gem. leeftijdsverwachting
Mannen
Vrouwen
Sekseneutraal

Middelloon
Altijd hoger dan de toezegging

Pagina 2
PSW artikelen scheiding
Regelen VZI Ovk PSW

Pagina 2a
Regeling voor berekening in geval
van waarde-overdracht

Wet VPS vanaf 01.05.1995

Wet VPS vanaf 01.07.2022

Pagina 3a
Burgerlijk Wetboek

Pagina 4
PW artikelen scheiding

PW vanaf 2023.01.01
PW vanaf 2023.07.01

Pagina 6
Metalektro tot 1993

Pagina 7
Metalektro vanaf 1993

Pagina 8
Begrippenlijst

Pagina 9
Indexeringspercentages
vanaf 01.01.1982
- ABP faktoren
- BPF Bouw
- KPN
- PME
- PMT
- SPF
- ZW

Pagina 9a
- Horeca
- Smurfit Kappa
- PMA
- Koopvaardij

Pagina 9b
Indexering act deelnemers
- SK
- PMT
- PME
- ZW
- HR
- Bouw
- SPN
- ABP
- BW

Pagina 9c
Indexering
Wettelijke alimentatie

Pagina 10
Pensioensystemen
Financieringssystemen

Pagina11
Belangrijke wetswijzigingen

Pagina 13
AOW cijfers vanaf 1980
Wettelijk rente
Soc. Wet. Min. Loon
Ingang AOW op

Pagina 14
Wet VPS mbt berekening voor 01.05.1995, gewijzigd in 2006

Pagina 15
Wetten mbt vrijstelling BPF
Wet van 17.03.1949
Beschik. Staats 15.08.1988
Vrijstellingsregeling Wet BPF

Tarieven

Rekenrente 4%

Rekenrente 2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij onderstaande bedrijven is sprake van een geindexeerde (middelloon)regeling of vaste bedragen (SNP), hetgeen betekent dat de opgebouwde aanspraken voor actieve deelnemers jaarlijks geindexeerd worden.

Voorbeeld: Smurfit 01-01-1990 - 1,014 betekent een stijging van 1,4%.

ABP= Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Geindexeerde middelloonregeling vanaf 01.01.2004.
Bouw = Geindexeerde middelloonregeling vanaf 01.01.2006
BW = Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg
HR = Pensioenfonds Horeca & Catering. Tot 01.01.1990 werd voor elke dag waarover in voorgaande jaren dagpremies zijn betaald dfl 0,327 aan bruto OP ontvangen. Vanaf 01.01.2006 is ook sprake van een onvoorwaardelijke indexatie. Deze indexatie geldt alleen voor deelnemers die in het desbetreffende jaar pensioenopbouw hebben gehad.
SK = Smurfit Kappa (voorheen Buhrman-Tetterode)
SPN = Stichting Pensioenfonds Notariaat (01.03.2017 fusie SBMN+SNPF=SPN)
PMT = Pensioenfonds Metaal en Techniek (KleinMetaal/ Metaalnijverheid)
PME = Metaalindustrie - BTPF Metalektro / Middelloonregeling vanaf 01.01.2003
ZW = Zorg en Welzijn heeft een geindexeerde middelloonregeling vanaf 01.01.2004

  SK PMT PME ZW HR Bouw SPN ABP BW
01.01.1990 1,014 nvt nvt nvt 1,0262 nvt   nvt 1,035
01.01.1991 1,0292 nvt nvt nvt 1,035 nvt   nvt 1,025
01.01.1992 1,0402 nvt nvt nvt 1,035 nvt   nvt 1,0375
01.01.1993 1,044 nvt nvt nvt 1,0391 nvt 1,0382 nvt 1,0325
01.01.1994 1,028 nvt nvt nvt 1,021 nvt 1,0276 nvt 1,0380
01.01.1995 1,012 nvt nvt nvt 1,0191 nvt 1,0167 nvt 1,0
01.01.1996 1,014 nvt nvt nvt 1,0211 nvt 1,026 nvt 1,02
01.01.1997 1,019 nvt nvt nvt 1,0152 nvt 1,016 nvt 1,02
01.01.1998 1,025 nvt nvt nvt 1,0259 nvt 1,027 nvt 1,025
01.01.1999 1,031 1,0075 nvt nvt 1,0521 nvt 1,0233 nvt 1,0225
01.01.2000 1,030 1,03 nvt nvt 1,0250 nvt 1,018 nvt 1,0275
01.01.2001 1,030 1,0275 nvt nvt 1,04 nvt 1,0205 nvt 1,03
01.01.2002 1,048 1,04 nvt nvt 1,0375 nvt 1,031 nvt 1,015
01.01.2003 1,0324 1,0201 1,00 nvt 1,0125 nvt 1,0225 nvt 1,014
01.01.2004 1,0 1,00 1,0195 1,0205 1,0 nvt 1,0 1,0177 1,0
01.01.2005 1,0 1,01875 1,0165 1,0 1,0125 nvt 1,0 1,0012 1,008
01.01.2006 1,011 1,0372 1,0141 1,0036 1,0125 nvt 1,0 1,0017 1,0
  SK PMT PME ZW HR Bouw SPN ABP BW
01.01.2007 1,019 1,0220 1,0 1,0186 1,0 1,0174 1,0 1,0282 1,0087
01.01.2008 1,022 1,0236 1,0554 1,0182 1,03 1,0252 1,0 1,0401 1,0239
01.01.2009 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0072 1,008 1,0 1,0
01.01.2010 1,0 1,0 1,0 1,0072 1,0 1,0145 1,0 1,0045 1,0
01.01.2011 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 1,0 1,0 1,0
01.01.2012 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 1,0 1,0 1,0
01.01.2013 1,0 1,0 1,0 1,0 n.n.b. 1,00 1,0 1,0 1,0
01.04.2013   0,937           -1,0095  
01.01.2014 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0028 1,0 1,0 1,0
01.04.2014 1,0 0,96           1,005  
01.01.2015 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,002 1,0 1,0 1,0
01.01.2016 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0

1,0 1,0 1,0
01.01.2017 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
01.01.2018 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
01.01.2019 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
01.01.2020 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
01.01.2021 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
01.07.2022     1,0129         1,0239  
01.10.2022   1,0129              
01.01.2023   1,042 1,0620         1,1196  
01.01.2024               1,0303  
                   

Voor uitleg: zie bovenstaand

HR Onvoorwaardelijke indexatie
31.12.2006 1,038
31.12.2007 1,0350
31.12.2008 1,01
31.12.2009 1,0125
31.12.2010 1,01
31.12.2011 1,0086
31.12.2012 n.n.b.

SNP Gekort      
01.01.2011 -1,97% 01.01.2014 -1,97%
01.04.2013 -5,8%   -5,8%

Terug naar: ABP

Laatstelijk aangepast: 29 februari 2024